හැකර්කරුවන් අතට පත් වුණ Muslim Match

couple-hijab-islam-love-Favim.com-2912521-1

පසුගිය දා Muslim Match නම් මුස්ලිම් මංගල යෝජනා වෙබ් අඩවියක් හැකර්කරුවන් ආක්‍රමණය කළා. මෙය විවාහ සදහා සුදුසු සහකරුවකු සොයා ගැනිමට උපකාරී වූ වෙබ් අඩවිය කි. මෙහිදී 150,000 ක් පමණ සාමාජික පුද්ගලයන්ගේ තොරතුරු අන්තර්ජාලය හරහා ප්‍රසිද්ධ කර තිබුණා. ඔවුන්ගේ සේවා ස්ථාන, ලිපින, විවාහකද අවිවාහකද යන්න, වෙනත් ආගමක සිට ඉස්ලාම් ධර්මය වැළඳ ගත්තේද යන තොරතුරු මෙන්ම නම්, ඊමේල් ලිපින, ස්කයිප් ලිපින ඇතුළු සියලු තොරතුරුද අනාවරණය වුණ දේ අතර අයත්. මීට අමතරව සාමාජිකයන් අතර හුවමාරු වූ පුද්ගලික පණිවුඩ 700,000 කට අධික ප්‍රමාණයක්ද හැකර්කරුවන් අතට පත් වූ දේවල් අතර වනවා.

මෙලෙස තොරතුරු ප්‍රසිද්ධ වූවන් අතර වැඩිපුරම සිටින්නේ ඇමරිකානු, බ්‍රිතාන්‍යය හා පකිස්තාන ජාතිකයන්. යළිත් මෙම වෙබ් අඩවිය යථා තත්ත්වයට පත් කර ගැනිමට උත්සාහ කරමින් සිටින බවත්, ආරක්ෂක විධිවිධාන තර කරන බවත් අදාළ පාර්ශව පවසා තිබෙනවා. හැක් වීමෙන් අනතුරුව මෙම වෙබ් අඩවිය තාවකාලික වසා දමා තිබෙනවා.

Share Button

Add a Comment