~ හිට්ලර්ගෙන් පළා ආ යුදෙව් ළමයෙකුගේ සටහන් පොතක පිටුවක් ~

~ හිට්ලර්ගෙන් පළා ආ යුදෙව් ළමයෙකුගේ සටහන් පොතක පිටුවක් ~

ආදරණීය ගුරුතුමනි ,

මම නාසි සිර කඳවුරකින් මිදී පළා ආවෙක්මි. බොහෝ මිනිසුන් විසින් නොදුටු , නොදැකිය යුතු බොහෝ දෑ මම දුටුවෙමි. උගත් ඉංජිනේරුවන් විසින් ගෑස් කුටි තනන අයුරු … දක්ෂ වෛද්‍යවරුන් විසින් මිනිසුන්ට විෂ එන්නත් කරන අයුරු … පුහුණුව ලත් හෙදියන් විසින් ළදරුවන් මරා දමන අයුරු … උපාධිධාරීන් විසින් ගැහැනුන් සහ ළමයින් මරා පුළුස්සන අයුරු … මට අධ්‍යාපනය ගැන තිබෙන්නේ සැකයකි. මගේ ඉල්ලීම , ගුරුවරුන් කියා දිය යුත්තේ සිසුන්ට මානව දයාවෙන් යුතු මිනිසුන් වන ආකාරයයි. ඔබේ උත්සාහය අවසානයේ ලොවට උගත් අමනුෂ්‍යයන් – දක්ෂ යක්ෂයන් දායාද කළ යුතු නැත. කියවීම , ලිවීම , ගණිතය , ඉතිහාසය වැදගත් වන්නේ … ඉන් අපේ අනාගත පරපුර වඩා මානව හිතවාදී වීමට කියාදෙන්නේ නම් පමණි !

( ඡායාරූපය : එකල නාසි හමුදාව විසින් ගම විනාශ කර – මරා දමන ලද තම දරුවන් සිහි කිරීමට Lidice ගම්මානයේ තනන ලද ස්මාරකය )

Share Button

Add a Comment