සිසුවා නිදහස්
Gossip
රක්ෂිත බන්ධනාගාර ගත කර සිටි පාසල් ශිෂ්‍යයා හා අනෙක් සැකකරු සේයා සදෙව්මි දැරියගේ ඝාතනයට කිසිදු ආකාරයකින් සම්බන්ධ නැති බවට අපරාධ …
කන්ද පිරිමැද පිරිමැද පිරිමැද ලන්ද මුදුනට මුදුනට මුදුනට ඒවි හද පායලා
Story Of Song
සේනානායක වේරලියද්ද මහතා විසින් ගායනා කරනු ලබන මේ ගීතය ඔබ විටෙක අසා තිබෙනවාට නිසැකයි. නමුත් මෙහි අරුත කුමක්දැයි යන්න පිළිබඳව …
නිධානය.
Fun
මරණාසන්නව ඇඳේ වැතිරුණු එක්තරා ගොවියෙකුට අවසන් මොහොතේදී තම පුතුන් ගොවින් බවට පත් කිරීමට වුවමනා වුණා. හෙතෙම ඔවුන් තමා ලඟට කැදවා …