ශ්‍රීලංකන් ගොඩගැනීමට Bollywood නිළියක්..!!
Gossip
ශ්‍රීලංකන් ගුවන්සේවයේ නව සන්නාම තානාපතිනිය ලෙසින් සුපිරි බොලිවුඩ් නිළි ජැකලීන් ෆර්නැන්ඩස් පත් කර තිබේ. මේ සම්බන්ධ ගිවිසුම් අත්සන් තැබීම පසුගිය …