ලෝක නිවුන් සැණකෙළිය
Gossip
  නිවුන්, තුන්, සිවු හෝ ඊට වැඩි නිවුන්නුන් උදෙසා ඇමෙරිකා එක්සත් ජනපදයේ ඔහියෝ ප්‍රාන්තයේ ට්වින්ස්බර්ග් හිදී වාර්ෂික උත්සවයක් පැවැත්වෙනවා. මෙය …