කෝච්චියේ කෙල්ල
Fun
කෝච්චියේ කෙල්ලන් යති මල්ලියේ හැඩ වැඩ බලනු මැන ඇවිදින් හන්දියේ හදවත ගැහෙයි ඔබ මොබ යනෙන වංගියේ දැක්කෙමි ලඳක් හැඩ වැඩ …
පිටසක්වළ ජීවින් යුද්ධයට ඇවිත්ද?
Gossip
යුද්ධය යනු අප කවුරුත් දන්නා කුරිරු අත්දැකීමකි. පිටසක්වළ ජීවීන්ද එසේය. නමුත් පිටසක්වළ ජීවින් යුද්ධයකට පැමිණීම තරමක අමුතු අත්දැකීමකි. නාසා ආයතනය …
නිල් චිත්‍රපට ඔබේ පරිගණකයට රිංගන හැටි
Gossip
ඔබ වින්ඩෝස් මෙහෙයුම් පද්ධතිය භාවිතා කරන කෙනෙක්ද? වින්ඩෝස් යනු හැක්ර්වරුන්ගේ (පරිගණක ආශ්‍රිත අපරාධකරුවන්) ප්‍රියතම මෙහෙයුම් පද්ධතියයි. මෙනිසා බොහෝ පිරිස ඇපල්, …