නවතම ඇපල් මූලස්ථානය…
Educational
California, Cupertinoහි ඉදිවෙන ඇපල්හි මුලස්ථානයේ වැඩ කටයුතු බොහොමයක් මේ වන විට අවසන්ව තිබෙනවා. මෙම ගොඩනැගිල්ලේ බොහොමයක් වැඩ කටයුතු සිදුවන්නේ සුර්ය …
ඇපල් විරෝධියා…
Gossip
ඇපල් සමාගමට අයත් දුරකථන අලෙවි සලකට ඇතුළු වූ පුද්ගලයෙකු සිදු කල ක්‍රියාවක් වාර්තා වෙනවා. ප්‍රංශයේ ඩීජෝ නුවර ඇති මෙම අලෙවිසැලට …
iOS 10 හෙට සිට…
Gossip
අද සිට ලොව පුරා Apple iphone 7 අලෙවි වීම ආරම්භ වෙනවා. ඊට සමගාමිව හෙට නවතම iOS iphone මෘදුකාංගය නිකුත් වීමට …