බ්‍රහස්පතිගේ චන්ද්‍රයෙකුගෙන් ජල ප්‍රහාර…
Educational
බ්‍රහස්පති ග්‍රහයාගේ චන්ද්‍රයෙකු වන යුරෝපා වෙතින් අභ්‍යාවකාශයට වේගවත් ජල ප්‍රහාර විදින බව තහවුරු කිරීමට අවශ්‍ය ජායාරූප හබල් දුරේක්ෂය එවා ඇති …
අඟහරු ගැන පැවැත්වූ පෙරහුරුව අවසන්…
Educational
නාසා ආයතනය අඟහරු ග්‍රහයා වෙත මිනිසෙකු යැවීම වෙනුවෙන් හවායි දිවයිනේ පැවැත්වූ පෙරහුරුව සාර්ථකව අවසන් වී තිබෙනවා.  අඟහරු වෙත මෙතෙක් මිනිසෙකු …